CV

Traditionellt CV

Arbetslivserfarenheter

Informatör, Kristianstad Studentkår 200902-

Ansvarig för planering, produktion och ibland inköp av informationsmaterial. Ett arbete som kräver att jag planerar väl, analyserar behov, är kreativ och tänker igenom noga innan.

Vice ordförande, Halmstad Studentkår 200706-200807

Arbetade med utbildningsbevakning och påverkansarbetet mot Högskolan men även mot specifika lärare och sektioner. Även ansvarig för det studiesociala arbetet. På den här posten krävdes det att jag kunde splittra mitt fokus, jag behövde även vara en bra förhandlare och strateg.

Projektarbete, Studenthälsan, Högskolan i Halmstad 200701-200706

Kommunikationsansvarig för ett projekt från Alkoholkommittén som hette Varannan Vatten. Arbetade på Studenthälsan och planerade kommunikationsarbetet, tog även fram material och logotyp för projektet. Här fick jag nytta av min kreativitet och fick chansen att snappa upp olika händelser och anpassa vårt budskap efter dem.

Diversearbetare, Maxkompetens 200606-200608

Lagerarbete på Netto. Skivade skinka på Pärsons. Körde bil för Skandia Transport.

Lokalvårdare, Helsingborgs Lasarett 200105-200208

Arbetade som städare, både daglig städning och storstädning.

Övriga erfarenheter

Överstaben, Nollningen Halmstad Studentkår 200601-200609

Jag satt med i den styrgrupp som ledde arbetet med nollningen 06. Nollningen i Halmstad lockar ca 800 nya studenter och 200 gamla studenter. Den här rollen innebar mycket projektledning och förhandling mellan parter. Här blev jag bra på att försöka få fram konsensus mellan olika parter.

Sexmästeriet, Halmstad Studentkår 200506-200606Från första veckan i Halmstad var jag engagerade i Sexmästeriet, första tiden som bartender, men senare växte mitt engagemang och jag blev till slut serveringsansvarig. Detta arbete innebär att jag fick lära mig handskas med olika former av gäster för att få dem att trivas. Detta var även en roll som krävde mycket ledarskapsarbete.

Ingenjörgruppbefäl, Göta Ingenjörregemente ING 2 200006-200104

Ledde en grupp på 8 soldater i bland annat strid, brobyggning och minröjning. Ett roll som gjorde att jag växte mycket som person, och fick bra kunskaper i stresshantering och ledarskap.

CISV 1996-2003

Jag var under många år engagerade i den internationella föreningen CISV, både i Helsingborg och i Halmstad. Här fick jag träffa mycket folk från olika kulturer och lära mig samarbeta med dem, här fick jag även goda kunskaper i engelska.

Utbildning

Högskolan i Halmstad

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 200308-200606

Juridisk översiktskurs, handelsrättslig inriktning 200506-200508

Sociologi A 200506-200508

Företagsekonomi A 200608-200701

Lunds Universitet

Filmvetenskap A & B 200209-200306

Luleå Tekniska Universitet

Webbdesign CSS 201001-201006

Kunskaper

Mjukvara

Adobe Indesign – Mycket goda kunskaper

Adobe Photoshop – Goda kunskaper

Adobe Illustrator – Goda kunskaper

Microsoft Office – Goda kunskaper

Joomla – Goda kunskaper

WordPress – Grundläggande kunskaper

Språk

Engelska – Goda kunskaper, både skriftligt och muntligt

Danska – God förståelse, både skrivspråk och tal

Norska – God förståelse, både skrivspråk och tal

Övrigt

Körkort – B

Min profil på LinkedIn